Consultancy

Grensoverschrijdend denken. Met een beetje lef. Bij een securityvraagstuk ook altijd de vraag stellen of het zinvol is om eens vanuit het safety-perspectief te bekijken. En vice versa. Uiteraard altijd gericht op uw adviesvraag.

European Security Academy adviseert op het brede terrein van security riskmanagement. Rode draad in de adviesopdrachten van European Security Academy vormen professionalisering en vernieuwing. European Security Academy werkt vanuit de overtuiging dat security riskmanagement een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering van iedere organisatie is. En vanuit de opvatting dat veel meer medewerkers met security riskmanagement te maken hebben dan soms op het eerste gezicht lijkt. Risico's lijken soms de 'hobby' voor de securityprofessional. Voor de hulpverlener of baliemedewerker die met een agressieve klant te maken krijgt, of voor een ondernemer die door fraude veel geld verliest, wordt een risico een schokkende werkelijkheid.  

De fase waarin het aandachtsgebied security riskmanagement verkeert, verschilt per organisatie. Voor sommige organisaties is security synoniem voor het plaatsen van een hekwerk of het verschaffen van toegangspasjes. Binnen andere organisaties is het vakgebied geëvolueerd tot een volwassen strategisch beleidsveld. 

European Security Academy ondersteunt u bij het verder professionaliseren van security binnen uw organisatie. De aanpak van European Security Academy is praktisch, to-the-point en resultaatgericht.

Uw adviesvraag leidt tot een persoonlijk gesprek met Joop Verdonk. Op basis van dit gesprek maakt Joop Verdonk concrete afspraken over de aanpak van het vraagstuk. Klik hier voor het CV van Joop Verdonk.

Daar waar European Security Academy de expertise niet zelf in huis heeft, staat een uitgebreid netwerk van collega-professionals ter beschikking. Daarom heeft European Security Academy zich ook verbonden met de professionals van European Security Advisors.NL.