Coaching

KPPTŠ Kort Probleemgericht Professionaliseringstraject

Stelt uzelf eens de volgende vragen:

  • Bent u op zoek naar actuele kennis op securitygebied?
  • Leert u behoefte aan een klankbord?
  • Leert u liever door-te-doen dan door een cursus?
  • Heeft u capaciteit nodig, maar binnen een beperkte financiële ruimte?

Het Kort Probleemgericht Professionaliseringstraject (KP²T©)van European Security Academy biedt de oplossing.

 

Een compact traject waarbij de deelnemer wordt gecoacht bij het oplossen van een concreet vraagstuk, met als uniek meervoudig rendement:  

  • Concrete handvatten voor de deelnemer in de oplossing van het vraagstuk.
  • Uitbreiding van de professionaliteit van de deelnemer.
  • Verankering van de opgedane kennis in de organisatie.
  • Lage kosten voor de organisatie, geen consultant in huis. 

Een KP²T is een individueel traject. In een intakegesprek wordt de diagnose van het vraagstuk gesteld. Deze diagnose leidt tot afspraken over haalbare doelen en aanpak van het coachingstraject.

Vervolgens wordt de deelnemer gekoppeld aan een professional op het vakgebied waarop het vraagstuk van de deelnemer zich afspeelt. De deelnemer heeft in principe vier gesprekken met deze professional, verspreid over een afgesproken periode. Zonodig kan in de intake worden afgesproken om deze gesprekken (gedeeltelijk) te vervangen door telefonische consults, emails etc. Het traject wordt altijd afgerond met een eindgesprek.

De kosten van een KP²T bedragen € 1.250,00 exclusief BTW.

Direct beginnen?
Neem contact op en Joop Verdonk plant direct een eerste afspraak met u.