Visie

Opleidingsfilosofie

European Security Academy is een actueel kennisinstituut dat een bijdrage wil leveren aan het bevorderen van de deskundigheid en professionalisering van beroepsbeoefenaren om hen beter toe te rusten voor hun taakuitoefening.      

Om dit doel te bereiken bieden wij trainingen en opleidingen aan die zijn afgestemd op de praktijk van de onderneming en die een succesvolle mix van praktijk, ervaring en theorie bieden. 

De bestaande trainingen en opleidingen worden permanent geactualiseerd: kwaliteitsbewaking staat bij ons hoog in het vaandel.

Door die voortdurende actualisatie, evaluatie en vernieuwing van de opleidingstrajecten wordt nadrukkelijk gestuurd op het aangaan van langdurige relaties met onze opdrachtgevers. De continuïteit op het gebied van ontwikkeling en bijstelling van opleidingen dient deze doelstelling mogelijk te maken.

We kunnen onze opleidingsfilosofie als volgt karakteriseren:

  • De drie M's: modulair, markt en maat

Wij bieden een transparant, modulair opgebouwd trainings- en opleidingspakket. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen in de markt en samenleving en stemmen ons aanbod hierop af. Naast de opleidingen en trainingen met open inschrijving, kunnen we in samenspraak met de opdrachtgever ook opleidingstrajecten op maat aanbieden

  • Investeren in krachtig leren

Centraal in onze opleidingsfilosofie staat het creeren van leersituaties die zinvol zijn voor de cursist en hem tot een professional maken in zijn beroepsuitoefening. Daarbij nemen wij de praktijk als uitgangspunt en pendelen van daaruit naar de theorie die nodig is om de praktische problemen op te lossen: de praktijk stuurt de theorie en niet andersom.

  • Gedragsverandering via praktijkgericht onderwijs

De problemen uit de beroepspraktijk vormen de input voor onze trainingen. uitwisseling van ervaringen, praktische tips, suggesties en procedures om problemen te lijf te gaan zijn essentiëel; de casuistiek, voorbeelden uit de praktijk vormen een kernelement in de trainingen. We bieden geen kunstjes aan, schrijven geen gedrag voor maar bieden kennis en oplossingen voor praktische problemen.

  • Ontwerpen met opdrachtgevers 

European Security Academy biedt trainingen en opleidingen aan die door praktijkgerichte deskundigen zijn ontwikkeld op basis van analyse van de praktijk. Producten die echter op basis van continue evaluatie, feedback en nazorg constant worden bijgesteld. Dit gebeurt in overleg met de opdrachtgever. In die zin koppelen we inhoud, resultaten en beoordeling van cursisten regelmatig terug opdat we de trainingen kunnen bijstellen en verbeteren.

  • Praktijkgerichte trainers en opleiders

De trainers hebben vanzelfsprekend een grote mate van praktische en theoretische kennis van de security sector. Zij zijn geselecteerd op die ervaring en kennis en beschikken over de noodzakelijke didactische vaardigheden.

Wij evalueren de trainingen en trainers na iedere training en opleiding en elk jaar vinden er een aantal 'train de trainers' sessies plaats waar trainers worden bijgeschoold op hun onderwijskundige kwaliteiten.

  • Evaluatie, kwaliteit en nazorg

Vanzelfsprekend streven wij een hoogwaardige kwaliteit na. Na elke training vindt er zowel een mondelinge als schriftelijke evaluatie plaats waarbij de inhoud van de training, de trainer, de organisatie en de communicatie centraal staan. De resultaten hiervan vormen de bouwstenen voor de bijstelling en verbetering van de training.