Coaching

Shadow Coaching

Een shadow-coach van European Security Academy blijft letterlijk 'in uw schaduw'. Hij treedt niet op de voorgrond maar ondersteunt u in de dagelijkse praktijk. Let wel, de shadow-coacht lost niet voor u uw problemen op, maar geeft u handvatten waarmee u zelf de vraagstukken in uw dagelijkse werk mee kunt aanpakken.

Aan een shadow-coachingstraject gaat altijd een intake-gesprek vooraf met u en uw leidinggevende, waarin concrete afspraken worden gemaakt over doelstellingen, de periode van coaching en evaluatiemomenten.