Management

Training omgaan met agressie

De training omgaan met agressie wordt in overleg met u concreet ingevuld. Doel van de training is

  • het waarborgen van de persoonlijke veiligheid van uw medewerkers door hen bewust te maken van de juiste attitude in geval van conflicten en agressie, en
  • uw medewerkers te wapenen tegen de psychosociale stress waarmee agressie gepaard gaat.

Essentieel zijn de leerervaringen die de deelnemers opdoen in de oefeningen met acteurs. Er wordt gewerkt tegen de achtergrond van herkenbare decors (een winkel, een bankfiliaal, een balie etc.). Afhankelijk van uw vraag kunnen verschillende vormen van agressie aan de orde komen.

  • Omgaan met moeilijke klanten en agressie
  • Ondergaan van gewapende overval
  • Omgaan met winkeldiefstal
  • Omgaan met gijzeling en tigerkidnapping.

De training duurt minimaal één dagdeel. Na een aantal praktijkoefeningen worden de ervaringen in een gesprek met een psycholoog geëvalueerd. Afhankelijk van uw specifieke opleidingsvraag kan de training worden uitgebreid tot maximaal een dag. 

Opleiding/training: Omgaan met agressie
Doelgroep: Medewerkers
Programma: in overleg met opdrachtgever
Partner:

Cosman Training      

Opleidings- of ervaringseis: geen
Kosten: afhankelijk van het programma